harry von piekartz
 • Taal:
 • Wat is het doel

  Het doel is het vinden van stoornissen (disfuncties) in het nek- hoofd en gezichtsgebied. Indien deze aanwezig zijn stelt de therapeut een behandelplan op.

  Na maximaal 6 behandelingen wordt een (tussen) evaluatie gedaan. Samen met de patiënt (en eventueel ouder(s) van de kinderen) wordt bepaald of de behandeling voldoende aanslaat of niet.

  In overleg met huisarts of specialist wordt de behandeling gecontinuëerd, gestopt of vindt een verwijzing plaats naar een andere specialist.

  Het uiteindelijke doel van de behandeling is vermindering van de pijnklachten of stoornissen in het hoofd- nek- en gezichtgebied of ruggebied.
  Indien dit niet mogelijk is wordt een programma opgesteld hoe men om moet gaan met de klacht in het dagelijks leven. Samen met de therapeut wordt gezocht naar mogelijkheden hoe de patiënt zelf controle kan krijgen over zijn probleem