harry von piekartz
 • Taal:
 • Praktijk voor manuele therapie en toegepaste pijn wetenschappen

  H.J.M. von Piekartz
  Adres: Stobbenkamp 10
  Plaats: 7631 CP Ootmarsum, Nederland
  E-mail: hvonpiekartz@gmail.com
  Route

  Gespecialiseerd in:
  – Langdurige aanhoudend klachten in het bewegingsapparaat
  – Hoofd-kaak en gezichtsklachten
  – Metingen en behandeling met speciale meetinstrumenten
  – Begeleiding en coaching van (top) sporters met langdurige blessures

   

  Doelgroep

  Patiënten met aanhoudende klachten van het bewegingsapparaat zoals hoofd-, nek en gezichtsproblemen, rug-, bekken en schouderklachten .

  Gezien het feit dat de praktijk zich gespecialiseerd heeft op hoofd-nek en gezichtsklachten en overtuigd is van vroegtijdig onderzoek en behandeling, varieert de leeftijdsbehandeling van erg jong (baby’s) tot volwassenen van elke leeftijdscategorie.


  Werkwijze

  Het onderzoek en de behandeling is in eerste instantie gericht op het bewegingsapparaat. Tijdens het onderzoek vindt een uitgebreid vraaggesprek plaats, gevolgd door een lichamelijk onderzoek.

  –Vraaggesprek 
Tijdens dit interview worden de verbanden gezocht van de klacht die in de meeste gevallen ondersteund worden van gestandaardiseerde vragenlijsten en scoreformulieren.

  – Lichamelijk onderzoek
 Hierna vind een uitgebreid manueel therapeutisch onderzoek plaats. Kijk voor uitgebreidere informatie voor manuele therapie onder de diverse links op www.maitland.nl. Informatie over een gespecialiseerd craniofaciale behandeling kunt u vinden op de website www.crafta.org (crafta-patienteninfo).


  Metingen en behandelingen met speciale meetinstrumenten


  Indien nodig wordt met verfijnde meetapparatuur de verschillende bewegingsfuncties gemeten zoals bijvoorbeeld:

  Kaakregio– Bewegingsexcursies en functies van de onderkaak kunnen haarfijn gemeten worden met Ultrageluidimpulsen met extreem lichte sensoren. Deze informatie wordt gebruikt voor de toegepaste therapievormen en kan een aanleiding zijn voor samenspraak met een gespecialiseerde tandarts op dit gebied (gnatoloog) of een orthodontist. Tegelijkertijd of apart kan gekozen worden voor oppervlakte EMG en gekeken worden naar de functies van kauw en nekspieren.


  Nekregio

  Ultra hoogfrequente geluidsapperatuur (Zebris-systeem. www.zebris.com) wordt ook ingezet om de bewegelijkheid van de cervicale wervelkolom te bepalen. Uitgebreide software maakt het mogelijk een indruk te krijgen van de individuele wervelbeweging en mogelijke disfuncties. Ditzelfde is ook mogelijk voor de lengtewervelkolomregio.

   

  – De houding en de stand van de wervelkolom.
  Met gebruik van een speciale ultrageluidspointer worden verschillende punten afgetast in verschillende posities. Het resultaat is een driedimensionale weergave van de wervelkolom die op de millimeter nauwkeurig schouderhoogstand, bekkendraaiingen en bekkenhoogstanden gemeten kan worden. Deze metingen zijn uitermate geschikt voor kinderen in de groei die langzaam een kleine vergroeiing(scoliose) ontwikkelen. Verergering of veranderingen door de therapie kunnen hier op een betrouwbare wijze mee worden vastgesteld.


  – Evenwicht, balans en duizeligheid

  Evenwicht- en balansverstoringen komen in hoge mate voor bij meerder patiënten- en leeftijdscategorieën. Middels Cranio-corpo-graphie(CCG) wordt zeer verfijnd vastgelegd hoe welke eigenschappen de evenwicht en balansstoornissen zich manifesteren. Deze zijn een basis voor de keuze van de behandeling, evaluatie en eventuele doorverwijzing naar een KNO-arts of neuroloog.

   

  – Multifunktionele Krachtmeting

  De dynamische en statische krachtenverdeling van het lichaam kan gemeten worden met een zogenaamde Multifunctionele krachtmetingsplaat. (zie foto)

  Indicatiegebied is bijv.evenwichtsstoornissen , voetfunctie-analyse maar ook tijdens (abnormale)belastingsveranderingen van het lichaam tijdens bekkendysfuncties, torsies van de wervelkolom en stoornissen van de kaakregio.

   

  – Oculomotorische Systeem (Oogfunctie in relatie met houding en beweging)

  Met een speciale cirkelvormige lens en een gestandaardiseerd kruis (Maddox kruis) wordt de oogfunctie (en daardoor de motorische en zijn zenuwfunctie) functioneel gemeten in verschillende posities. Hierdoor verkrijgt men een indruk in hoeverre de oogdisfuncties een invloed hebben op houding en beweging. Dit vormt een basis voor de therapie.

   

  Behandeling van het management
  Aan de hand van het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld. Dit bestaat enerzijds uit een intensieve manueel therapeutische behandeling samen met een (pijn) begeleidend programma. In het begin van de tweede zitting wordt de patiënt meegedeeld:

  – in hoeverre de gevonden stoornissen invloed hebben op het klachtenpatroon;
  – de ingeschatte duur van de klacht;
  – wat er aan gedaan kan worden;
  – wat de patiënt er zelf aan kan doen.

   

  Verwijzing en samenwerking:
  Aanmelding kan op drie wijzen plaats vinden:

  – De patiënt kan zelf het initiatief nemen voor een consult. De therapeut zal eerst een aangepaste screening uitvoeren en vervolgens de huisarts informeren of vervolgonderzoek en behandeling nodig is.
  – De verwijzing door een medicus. Hierbij zal de therapeut het specifiek onderzoek inzetten en indien nodig in samenspraak met de verwijzende medicus overleg plegen.
  – Doorverwijzing door een collega voor een second opinion. Hierbij wordt na het eerste onderzoek en evt. behandeling overlegd met de collega wat de volgende stappen kunnen zijn.

   

  Wetenschappelijk onderzoek
  Tijdens de zittingen zullen nieuwe inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek vanuit de fysio-manuele therapie en de tandheelkunde zo optimaal worden geïntegreerd.
  Ook bestaat de mogelijkheid dat uw gegevens gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt U aan het begin van de zitting gevraagd. De gegevens blijven anoniem en uiteraard kunt U ten aller tijde hier van af zien.

   

  Behandelfrequentie
  De hoeveelheid behandelingen zal zo laag mogelijk worden gehouden. Indien na 4-6 behandeling geen of onvoldoende effect is bereikt zal in overleg met de medicus gekeken worden naar andere oplossingen.

   

  Afspraak
  Wilt U zo snel mogelijk een antwoord op vragen en voor eventueel een afspraak, dan kunt het beste e-mailen.

   

  Vergoeding
  Afhankelijk van hoe u verzekerd bent, vergoeden de meeste zorgverzekeraars (een deel) van deze gespecialiseerd manueel therapeutische behandeling. Voor speciaal onderzoek zoals sonorgrafie, houdingsanalyse met het Zebrissystem zoals boven beschreven is dit per zorgverzekeraar verschillend.