harry von piekartz
 • Taal:
 • International Maitland Teachers’ Assocciation

  Wat is IMTA®? www.imta.ch/

  De IMTA® is een internationale vereniging van gekwalificeerde leraren, die post gradueel onderwijs verzorgen in Manuele therapie. De vereniging heeft zich verplicht Manuele Therapie in het Maitland Concept te standaardiseren, verder te ontwikkelen en te doceren aan fysiotherapeuten.
  De postgraduele cursussen van de IMTA® hebben het doel cursusdeelnemers het onderzoeken en behandelen van bewegingsdisfunkties eigen te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan de behandeling en management van patiënten met neuromusceloskeletale disfuncties en pijn.
  De Vereniging IMTA® is financieel, politiek en religieus onafhankelijk.

   

  Het doel van de IMTA®, tot de hoofdactiviteiten behoren
  – Manuele Therapie Maitland Concept bekend maken, verspreiden en propageren.
  – De IMTA® cursussen coördineren en indien nodig uit te breiden.
  – De IMTA® cursussen constant verder te ontwikkelen en te standaardiseren om een hoog kwaliteitsniveau na te    streven.
  – Het ondersteunen van IMTA® leden bij het uitvoeren van de cursussen.
  – Nieuwe IMTA® leraren opleiden.
  – Het continuëren en stimuleren van vervolgopleidingen voor IMTA® leraren.
  – Coördineren van kwaliteitscontrole van IMTA® en deze beoordelen gedurende de cursussen.
  – Het trademark IMTA® beschermen om misbruik te voorkomen.
  – Het organiseren van jaarlijkse bijeenkomsten en trainingsprogramma’s om nieuwe ideeën en kennis van leden en opleidingscentra’s te verbeteren.

  Een goede relatie en het stimuleren van samenwerking van belangenverenigingen en opleidingscentra’s in de verschillende europese landen waar de IMTA® actief is.

   

  Voorgeschiedenis
  De vereniging IMTA® werd in 1992 in Zurzach (Zwitserland) door een groep leraren opgericht.
  Deze zijn opgeleid in Bad Ragaz (Zwitserland) door Geoffrey D. Maitland, Peter Wells und Gisela Rolf. Sindsdien heeft de vereniging zich uitgebreid en verder ontwikkelt.
  Op dit ogenblik doceren 21 leraren in 8 europese landen.

   

  Manuele Therapie
  Orthopedische ManueleTherapie ist een specialisatie binnen de Fysiotherapie. Het sturende beslissingsmodel is Clinical Reasoning en op grond van deze wordt verschillende manueel therapeutische maar ook akitieve bewegingprogramma’s ingezet. Orthopedische ManueleTherapie wordt gestuurd door wetentschappelijk en klinische evidentie en het biopsychosociale model (IFOMT Mei 2004).

  IFOMT: International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapie (www.ifomt.org). IFOMT is een dochtervereniging van het wereldorganisatie voor Fysiotherapeuten.